Om Mondial

Innoverer dagens planprosesser

Mondial er stiftet av mennesker fra markedsledende software, rådgivingsmiljøer og offentlig forvaltning. Vi utvikler digitale løsninger for offentlig forvaltning.

Kvalitet

driver vårt arbeid

Forutsigbarhet

ved å digitalisere offentlig forvalting

Effektivitet

i informasjonsinnhenting, vurderinger, kalkulering og dokumentering

Ta kontakt med oss

for mer informasjon
Kontakt oss