Digital risikostyring

Ved å tenke nytt har vi i Mondial utviklet innovative digitale nettløsninger som effektiviserer, sikrer kvaliteten og øker forutsigbarheten ved beslutningsprosesser innen norsk forvaltning.
Magnus Hagen, Fagansvarlig Arealplanlegger & Partner
Vi ønsker å forbedre planforvaltningen ved å gå fra analoge, kommunevise prosesser til et heldigitalt system utviklet med erfarne fagfolk og myndigheter.
Vi arbeider med å øke kvaliteten og forutsigbarheten, samt redusere kostnader og tidsbruken knyttet til saksbehandling av planprosesser.
Ane Kleivan Gjelsvik, Daglig Leder & Partner
Arrow icon to indicate open and closed drop down.
A construction sight in Barcade, Oslo.

Helhetlig risikostyring

Risikostyring spiller en sentral rolle i så godt som alle organisasjoner. Med økende kompleksitet blir det imidlertid vanskeligere å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet for besluttninger. Mondials risikostyringsløsning hjelper deg med å skape et overblikk over det samlede risikobildet, slik at du kan ta beslutninger på et opplyst grunnlag

Les mer

Samarbeidspartnere

Ta kontakt med oss

for mer informasjon
Kontakt oss