Skap klarhet

Mondial gir deg digitale verktøy som muliggjør effektive og konsistente beslutningsprosesser.
Magnus Hagen, Fagansvarlig Arealplanlegger & Partner
Vi ønsker å forbedre planforvaltningen ved å gå fra analoge, kommunevise prosesser til et heldigitalt system utviklet med erfarne fagfolk og myndigheter.
Vi arbeider med å øke kvaliteten og forutsigbarheten, samt redusere kostnader og tidsbruken knyttet til saksbehandling av planprosesser.
Ane Kleivan Gjelsvik, Daglig Leder & Partner
Arrow icon to indicate open and closed drop down.
A construction sight in Barcade, Oslo.


Helhetlig verdi- og risikostyring med integrert ESG rapportering

Verdi og risikostyring sin virkning på fysiske omgivelser spiller en sentral rolle i så godt som alle organisasjoner.

Mondial sin verdi- og risikostyringsløsning hjelper deg med å skape et overblikk slik at du kan ta beslutninger på et opplyst grunnlag.

Les mer

Ta kontakt med oss

for mer informasjon
Kontakt oss