Digitale Planprosesser

Ved å tenke nytt har vi i Mondial utviklet innovative digitale nettløsninger som effektiviserer, sikrer kvaliteten og øker forutsigbarheten ved beslutningsprosesser innen norsk arealplanlegging.
Les mer

Våre løsninger

Mondial tilbyr en digital løsning for utarbeidelse av planinitiativ, som organiserer informasjonsinnhenting, kalkulering av risiko med mer. Planforslag utarbeidet gjennom våre tjenester vil ha økt kvalitet, økt forutsigbarhet, redusere kostnader og redusere tidsbruk.

Planinitiativ

Planinitiativ.no organiserer prosessen omkring planinitiativ.

Planforslaget

Planforslaget.no organiserer prosessen omkring planforslag.
A construction sight in Barcade, Oslo.

Reguleringsplan

Reguleringsplaner spenner fra svært enkle oppgaver til store komplekse med mange interessenter og komplekse områder.

Les mer
Vi ønsker å effektiviserer og kvalitetssikre arealplanforvaltningen ved å gå fra analoge, kommunevise prosesser til et heldigitalt system utviklet i samarbeid med erfarne fagfolk, sektormyndigheter og DIBK.
Magnus Hagen, Fagansvarlig Arealplanlegger & Partner
Vi arbeider med å øke kvaliteten og forutsigbarheten, samt redusere kostnader og tidsbruken knyttet til saksbehandling av planprosesser.
Ane Kleivan Gjelsvik, Daglig Leder & Partner

Ta kontakt med oss

for mer informasjon
Kontakt oss