Kalender ikon

January 26, 2023

Frokostwebinar: Digitalisering av tidligfasen i bygg- og anleggsprosjekter

Klokke ikon

8:15

-

9:00

Lokasjonsmarkør ikon

Online Webinar, Teams

Barcode i Oslo. Seks heisekraner omringet av høye bygninger.

Om webinaret

Prosjektfasene som ligger forut for investeringsbeslutning er krevende faser. Fasene er kjennetegnet av mange parallelle prosesser, mange involverte og skiftende forutsetninger. Gevinstene er store om denne fasen kan digtaliseres og gjennomføres på kortere tid, med færre ressurser og med større sikkerhet.

Program

08:15 – Hvorfor er møtet med planprosessser og saksbehandling så vanskelig? Hva skal til for å få til flyt, forutsigbarhet og fortreffelighet i tidligfasen.
08:30 – Om de sentrale prosessene som leder fram til leveransene som er knyttet til prosess- og prosjektstyring, prosjektering og regulering.
08:45 – Spørsmål og svar (diskusjon)
09:00 – Slutt

Du møter personer med lang fartstid fra byggenæringen og offentlig forvaltning og som virkelig vet hvor viktig tidligfasen er i forhold til å redusere behov for ressurser og kalendertid og øke presisjonen i beslutninger.

Mondial er en digital løsning som effektiviserer og kvalitetssikrer beslutningsprosesser innen plansaker.
dPlan er et planleggings-, oppfølgings-, og læringsverktøy som også støtter tidligfase i bygg- og anleggsprosjekter.

Samarbeidspartnere